Generalforsamling

Ordinær generalforsamling den 28. februar kl. 19.30

Foreningen indkalder ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling den 28/2 kl. 19.30 i Tranum Strandgaard.

Dagsorden indeholder følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for næste år.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer) bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når et flertal er tilstede deriblandt formand eller næstformand.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Alle medlemmerne opfordres til at møde op!

Dette indlæg blev udgivet i Kalender. Bogmærk permalinket.